MSQ Leveranciersmiddag 2024: informatief en verbindend

juni 5, 2024

De Leveranciersmiddag 2024 van MSQ was er een met verschillende gezichten. En met verschillende emoties. Het financiële reilen en zeilen van MSQ kwam, zoals gebruikelijk, aan bod. Aandacht was er voor groen ondernemen en voor de impact van ondernemen op de omgeving vice versa. Er was een feestelijk intermezzo met de uitreiking van de tweede MSQ-leveranciers Award. Last but not least was er een moment van ademloze stilte bij de 100 gasten tijdens het indrukwekkende betoog met emotioneel slotakkoord van voormalig Commandant der Strijdkrachten, generaal buiten dienst, gastspreker Peter van Uhm. ‘Met vertrouwen naar de toekomst’, luidde het thema van de derde editie van de leveranciersmiddag in Fort Altena in Werkendam.


Familiebedrijf
Huberto van der Schuit belichtte het familiebedrijf MSQ en de ontwikkeling dat het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Hij ging kort in op de historie van het bedrijf sinds de oprichting in 1962. De start van de overnamestrategie in 2000 bepaalde de jaren daarna de koers van MSQ. Een nieuwe visie ontstond: ‘Voor ondernemers in daken is MSQ Groep het fundament om te kunnen groeien’. Huberto van der Schuit: “We voeren een zogenoemde meermerkenstrategie. Alle MSQ-bedrijven behouden hun eigen identiteit, cultuur en aanpak. Ze betreden op hun eigen wijze de markt. Ze concurreren soms tegen elkaar. Ze opereren wel met de ondersteuning van onze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Wij nemen ze activiteiten uit handen die afleiden van waar ze zelf goed in zijn. Bovendien zorgen we voor digitale innovatie. Applicaties die voor onze bedrijven van toegevoegde waarde zijn en hun onderscheidend vermogen vergroten.”
De overnamestrategie van MSQ heeft zich volgens Van der Schuit toegespitst op bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Door middel van de joint venture met de Belgische Tectum Group werkt MSQ door overnames aan verdere groei van CPE Nederland. Ondanks de groei blijft MSQ de waarden van het familiebedrijf trouw: langetermijnvisie, korte lijnen en flexibiliteit, vrijheid en vertrouwen voor en in onze mensen. Plezier gaat bij MSQ altijd boven rendement.

Van der Schuit noemt als meest onderscheidend kenmerk van MSQ dat het een familiebedrijf is.. “De derde generatie Mastenbroek heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Vijf kinderen, waarvan Nicky en Steyn vandaag aanwezig zijn. Als rode draad door het familiebedrijf loopt niet zozeer het op korte termijn zoveel mogelijk geld verdienen, maar hoe we het bedrijf op langere termijn op een goede manier overdragen aan de volgende generatie.”

Inkoop MSQ Groep
Joost Duvekot gaf aan dat de gevoelstemperatuur op inkoopgebied anders is dan die van pakweg anderhalf, twee jaar geleden. Prijsaanpassingen beheersten in negatieve zin de praktijk van alle dag. De inflatie tikte twee jaar geleden bijna de grens aan van 15%. Nu zijn we in wat rustiger vaarwater terechtgekomen.
Joost riep de zaal op om mee te denken over de huidige uitdagingen: “Over producten die de productiviteit verhogen bijvoorbeeld. Of over de promotie van het vak van dakdekker en opleidingen. Het vormt de grootste bedreiging voor onze branche.” Verder noemde Duvekot nog enkele andere trends, zoals de intrede van digitale producten, het gebruik van big data, de noodzaak van duurzamere en circulaire materialen en de voorzichtige ontwikkeling van prefabbouw: “Digitalisering is niet meer weg te denken in onze branche. Handhelds, sensoring, slim datagebruik en big data hebben hun intrede gedaan. Binnen MSQ Groep hebben we hiervoor met Inscio Roofs een expertbedrijf. Laten we samen het dak slim maken en data gebruiken in het belang van behoud, onderhoud en verduurzaming. Wat betreft de ontwikkeling van duurzame en circulaire materialen en producten kunnen we constateren dat er steeds meer mooie initiatieven worden genomen.”

Sempergreen
Nieuwe loot aan de familieboom van MSQ is Sempergreen. Corné van Garderen, managing director en oprichter van Sempergreen Group, nam het publiek mee in, zoals hij zelf zegt: “Een reis naar een duurzame wereld.” In 1996 begon Van Garderen met het kweken van sedum. Dat deed hij in de kwekerij van zijn vader. Nauwelijks droog achter de oren kweekte hij zijn eerste vegetatiematten van 10 meter lang en 2,40 meter breed. “Onhandelbaar. Deze moesten we in vieren zagen. De eerste matten vonden hun eindbestemming op een kantoorpand in Brussel.  We gebruikte ze ook als bodembedekking en zelfs verticaal voor een zeven kilometer lange geluidswal bij Amersfoort. Een project van 28.000 m2”, vertelt Van Garderen. “Dat bleek een mooie aanjager te zijn voor onze verdere ontwikkeling.”
De rest is geschiedenis. Inmiddels is Sempergreen uitgegroeid tot een organisatie met een wereldwijde afzet en een niet-aflatende ambitie om met duurzame groene oplossingen de gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan. Vermeldenswaard is het zogeheten Detentiedak van Sempergreen. Nee, geen typefout. Een retentiedak is echt wat anders. “Een nieuwe ontwikkeling”, zegt Van Garderen over het Detentiedak. “Het is een waterbergend groendak dat berust op het principe van een koffiefilter.” Het lichtgewicht groendaksysteem bestaat uit vier lagen die ervoor zorgen dat het dak zelfs in verzadigde toestand regenwater tijdelijk kan vasthouden en vertraagd kan afvoeren.

CSRD
Voor velen een nieuw fenomeen dat zijn intrede doet: CSRD oftewel Corporate Sustainability Reporting Directive. Een richtlijn waarin staat dat bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De richtlijn is bedoeld om voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te zorgen. Petrosjan Damen, projectmanager CSRD-implementatie. Damen: “Deze nieuwe Europese richtlijn verplicht middelgrote en grote bedrijven te rapporteren over duurzaamheid in de brede zin van het woord. Ofwel om transparant te zijn over de impact die je als keten hebt op de omgeving. Zowel van binnen naar buiten als van buiten naar binnen.”

MSQ Leveranciers Award
Een feestelijk hoogtepunt vormde de uitreiking van de tweede MSQ Leveranciers Award. De eer viel dit keer te beurt aan Isobouw, dat hiermee DERBIGUM opvolgde. Joost Duvekot motiveerde de keuze voor Isobouw: “Een betrouwbare club die afspraken nakomt. Er is voortdurend aandacht voor kwaliteit. De organisatie is klantgericht en hanteert een helder prijsbeleid. De blik is met innovatieve ontwikkeling altijd naar voren gericht. Het is ook onze ervaring dat Isobouw reeds geruime tijd werkt aan duurzaamheid en circulariteit. Bovendien is het contact altijd goed, denkt goed mee en reageert altijd snel.”

Eric Vercauteren, vergezeld door Danny Coenradi van Isobouw, kreeg de award uitgereikt uit handen van Steyn Mastenbroek.

Gastspreker Peter van Uhm
De reden om Peter van Uhm oud-Commandant der Strijdkrachten, generaal buiten dienst, als gastspreker uit te nodigen laat zich raden. De onrust op het wereldtoneel. Met zijn: “We zitten in een periode van een hegemonic shift. De machtsbalans in de wereld verandert. Landen als China, Rusland, maar ook India eisen hun plek op het wereldtoneel op. In tijden van het verschuiven van de machtsbalans kunnen kleine conflicten veel sneller uitgroeien tot grotere. De geschiedenis heeft dat aangetoond. Niet de wereld, maar ónze wereld verandert. Daar moeten we mee leren omgaan. Nietsdoen is geen optie!” Had Van Um direct de volle aandacht van de zaal.

Hij daagde de aanwezigen uit om na te denken over welke richting je op wilt, welk voorbeeld je wilt geven en welke beslissingen je maakt, want: “Het is een wijdverbreid misverstand dat als je niets doet je geen verantwoordelijkheid draagt. Maak keuzes!”
Vertrouwen en keuzes maken liggen dicht bij elkaar: “Bij defensie is vertrouwen niet genoeg”, legt Van Uhm uit. “We moeten elkaar blindelings vertrouwen. Als we buiten lopen, moeten we precies van elkaar weten wat we doen. Anders gebeuren er rampen.” Van Uhm maakt dat duidelijk met een anekdote over zijn zoon Dennis, die in 2008 door een bermbom in Afghanistan om het leven kwam. Van Uhm was toen net twee dagen de hoogste baas van de vaderlandse krijgsmacht. Je kon een speld horen vallen in de volle zaal…

De bijdrage van Van Uhm was een fantastische afsluiting van een middag vol kennis, inspiratie en netwerken en gaf veel gespreksonderwerpen voor de borrel & bites die volgden.

Aftermovie

Foto’s