MSQ Leveranciers Kennismiddag 2022 in teken van duurzaamheid

mei 19, 2022

Het kan weer. Met z’n allen bij elkaar. Dat was ook te merken aan de hoge opkomst tijdens de MSQ Leveranciers Kennismiddag op woensdag 11 mei. Alle leveranciers waren vertegenwoordigd. Georganiseerd tegen het decor van Fort Altena in Werkendam. En wat doe je dan zo’n middag? Wat wil je het publiek meegeven? Wat wordt de rode draad?

Duurzaamheid was het verbindende element. Dit wordt al snel in de mond genomen als bedrijven zich ‘groen’ willen presenteren. De uitdaging is om er betekenis aan geven. Joost Duvekot: “Er is een crisis aan de gang. Vooral in menselijk opzicht. Ook economisch staat er veel op het spel. Duurzaamheid mag echter hierdoor niet ondergesneeuwd worden. We zijn door de situatie in Oekraïne nogmaals met de neus op de feiten gedrukt dat de traditionele energiebronnen er niet voor eeuwig zijn. Dit leidt hopelijk tot de noodzakelijk versnelling tot verduurzaming.”

MSQ had gastsprekers uitgenodigd die op hun geheel eigen wijze duurzaamheid inhoud gaven: Frank van Hedel van Staatsbosbeheer en Prof. dr. Jan Peter Balkenende. Na zijn politieke loopbaan richtte Balkenende zich op grote internationale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Maar eerst gaf Huberto van der Schuit een statusoverzicht van MSQ.

MSQ anno 2022
De MSQ Groep bestaat uit vier pijlers: Projecten, Producten, Handel en Dienstverlening, die het afgelopen jaar steviger zijn gegrondvest. Hij belichtte in grote lijnen de taken van MSQ, waarbij er steeds meer nadruk komt te liggen op digitalisering van processen. Het voeren van een duurzame onderneming staat prominent in de lijst met doelstellingen: “We zien het als onze plicht dat onze kinderen en kleinkinderen straks een fatsoenlijk leven kunnen hebben en op een duurzame wijze geld kunnen verdienen.”

DAKOTA 2.0
Dat MSQ op de goede weg is, liet Van der Schuit zien aan de hand van de financiële resultaten. De opgaande curve biedt perspectief voor de toekomst. Een toekomst overigens die volgens de volgende spreker Martin Mastenbroek deels digitaal wordt ingevuld. Dat gebeurt onder meer met de ontwikkeling van DAKOTA 2.0, het digitale dakmanagementsysteem van MSQ dat zijn voltooiing nadert. En dat is goed nieuws volgens Martin Mastenbroek: “DAKOTA 2.0 biedt onze bedrijven een groot onderscheidend vermogen. Onze klanten, vastgoedeigenaren, maken zich om drie zaken zorgen: heb ik genoeg huurinkomsten, hoe zit het met de kosten en hoe zit het met de klanttevredenheid? Op die huurinkomsten hebben we geen invloed. Wel op de kosten en de mate van klanttevredenheid. Met DAKOTA hebben we volledige grip op de kwaliteit van daken.”
Ook Mastenbroek haakte aan op het thema duurzaamheid: “Het is een onderwerp dat bij MSQ hoog op de agenda staat. Veel kunnen we zelf. Niet alles. Op het gebied van circulariteit valt nog een wereld te winnen. Ik roep u op om initiatieven met ons te delen en te bespreken. Samen kunnen we heel wat bereiken. Duurzaamheid is doen. Dat geldt ook voor de CO2-reductie.”

Het Dakbos
Hiermee doelt Mastenbroek op het vervullen van een langgekoesterde wens: het realiseren van een eigen bos: het Dakbos. “Dat is geen bos op het dak, maar nieuw bos aangelegd door een dakdekker. Vorig jaar hebben we in samenwerking met Staatsbosbeheer de eerste tien hectare gepland in de Nieuwe Dordtse Biesbos.” Mastenbroek rekende voor dat een natuurbos zo’n 7 ton CO2 per hectare per jaar opneemt. Niet iedereen of elk bedrijf kan een bos planten. Maar iedereen kan wel bijdragen om de uitstoot te verminderen.

Buitenfonds
Voor de realisatie van het Dakbos in de Nieuwe Dordtse Biesbos trekt MSQ samen op met Frank van Hedel, accountmanager bij Buitenfonds. “Het mooie van zo’n bos is dat het groeit. Het duurt jaren voordat zo’n bos volwassen is, maar ondertussen ben je wel de CO2-uitstoot aan het reduceren. Er komt een moment dat de lijntjes elkaar kruisen – CO2-neutraal – daarna wordt het bos CO2-postitief.” Doordat de Nieuwe Dordtse Biesbos zich ontwikkelt en meer beschutting zal bieden, verwachten we dat er straks ook reeën, konijnen, hazen en bevers zullen rondlopen. Het MSQ bos draagt hier wezenlijk aan bij.”

Inkoop MSQ
Na de pauze ging Joost Duvekot in op het inkoopbeleid van MSQ. Er valt niet aan te ontkomen: de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne voor prijsniveau. Het is op dit moment een puzzel om de daken bevoorraad te krijgen. Dit vraagt veel van de leveranciers, maar zeker ook van de projectleiders en bedrijfsleiders van de MSQ dakdekkersbedrijven. De stijging van de materiaalprijzen zorgt ervoor dat de brutomarge op de werkvoorraad van de dakbedekkings-bedrijven binnen de MSQ Groep enorm onder druk staat. In goed overleg proberen wij samen met leveranciers en opdrachtgevers dit probleem op te lossen.

Leverancier van het Jaar
Dit jaar werd de eerste Leverancier van het Jaar award uitgereikt. Die eer viel te beurt aan DERBIGUM, dat volgens Duvekot onder meer een voortrekkersrol heeft in recycling van bitumen dakbedekkingen, circulair denkt en kwaliteit hoog in ’t vaandel draagt. Het bijbehorende kunstwerk werd overhandigd door Robert Mastenbroek.

Hierna betrad Jan Peter Balkenende het podium: up tempo en met veel anekdotes, waarmee hij regelmatig de lachers op zijn hand kreeg, sprak hij vooral gepassioneerd over duurzaamheid in de bijzondere tijd waarin wij nu leven. In de afgelopen veertien jaar zijn we volgens Balkenende van crisis naar crisis gehold. De financiële crisis, daarna de eurocrisis, vervolgens Covid-19 en nu de oorlog in Oekraïne. “Het is ongelooflijk wat we de afgelopen jaren voor onze kiezen hebben gekregen. We moeten niet vergeten dat desondanks duurzaamheid hoog op de agenda moet blijven.”

Invloed van Covid-19
De voormalig Minister-President ging ook in op de invloed van Covid-19 op onze economische ontwikkeling. Maar benadrukte dat we niet moeten vergeten dat ondanks Corona, ondanks de oorlog in Oekraïne de milieuvraagstukken niet van tafel zijn. Er gebeurden bijzondere dingen. Je moest bijvoorbeeld nadenken over nieuwe verhoudingen tussen thuis werken en op kantoor. Op grotere schaal: hoe de Europese economieën weer te stimuleren. We kregen hiervoor een groot stimuleringspakket tot onze beschikking: Recovery and Resilience Facility. Maar als landen gebruik willen maken van dit pakket dan moet je ook kiezen voor de Green Deal, voor groene activiteiten. Corona is hiermee verbonden met duurzaamheid. Dat is opvallend te noemen.”

Oekraïne en duurzaamheid
Die duurzaamheidsrelatie zie je volgens Balkenende ook ontstaan met de oorlog in Oekraïne: “We zitten voor een deel vast met onze fossiele brandstoffen. Wat doen we met gas uit Rusland? Wat doen we met olie? In tijden van crisis neemt de vraag naar duurzaamheid toe. Hoe je analyse ook is, welke kant je ook op gaat, we zijn nu gedwongen om te kiezen voor verduurzaming. Het is een morele plicht om het beter te doen voor de generaties na ons én om minder afhankelijk te maken. Maar zijn we in staat om samen te werken en het eigenbelang ondergeschikt te maken? Kunnen we dat ook op de terreinen van circulariteit, duurzaamheid, grondstoffen en energie? Er is ook een mondiale ontwikkelingsagenda om te verduurzamen, waarin de zogenaamde Sustainable Development Goals, de SDG’s een belangrijke rol hebben. Dit zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld om de wereld een betere plek te maken in 2030. “Als je mondiale vraagstukken hebt, dan heb je elkaar hard nodig. Dat gaat ook op voor ondernemingen. Bedrijven die proactief bezig zijn met duurzaamheid, met circulariteit, met innovatie, dat zijn de bedrijven die morgen het onderscheid maken.”

Dat het programma veel inspiratie en aanknopingspunten gaf voor mooie gesprekken bleek tijdens de geanimeerde borrel met BBQ-hap die volgde. Want uiteraard stond er een hapje en drankje klaar om ook onderling weer eens bij te praten.