Voedselbank Gorinchem bestrijdt armoede en voedselverspilling

april 22, 2021

Alle aandacht gaat op dit moment naar de coronapandemie. Begrijpelijk, want we gaan er vrijwel allemaal in meer of mindere mate onder gebukt. Kwetsbare ouderen zijn de eerste groep waar onze zorg naar uit gaat. Daarnaast zijn er talloze ondernemers en zelfstandigen, ondanks de overheidssteun, in grote problemen gekomen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de jongeren. Hun leven staat al een jaar lang stil. Hun frustratie is begrijpelijk.

De vaccinatiegolf brengt licht aan het eind van de tunnel. Terug naar normaal, luidt het gemeenschappelijk credo. Voor velen is dat zeker het geval. Er zijn echter ook groepen mensen in onze samenleving voor wie dat ‘normaal’ een volledig andere betekenis heeft. Groepen die door de coronacrisis te weinig aandacht hebben gekregen. Dat zijn onder andere de mensen, vaak complete gezinnen die in armoede leven. Armoede? In Nederland?

Schrijnend

Om een indruk te geven: in Nederland leven pakweg een half miljoen huishoudens in armoede. Eén op de vijf Nederlanders heeft betalingsproblemen. De gevolgen zijn verstrekkend. Schulden leiden tot spanning, stress, depressiviteit, gezondheidsproblemen, maar ook tot opvoedproblemen, eenzaamheid, schaamte en zelfs tot dakloosheid. Ook kinderen zijn de dupe van die armoede. Zij hebben te maken met achterstanden op sociaal en maatschappelijk gebied. Achterstanden die soms nooit meer zijn in te lopen.

Voor de meesten van ons is armoede een ver-van-mijn-bedshow. Gelukkig maar. Zo zou het altijd en voor iedereen moeten zijn. De realiteit is echter anders. Armoede is volgens Peter Verschoor, verantwoordelijk voor voedsel en fondswerving bij voedselbank Gorinchem, veel dichterbij dan je zou denken: “Bij Voedselbank Gorinchem staan 130 klanten geregistreerd. Dat kunnen eenpersoonshuishoudens zijn, tweepersoonshuishoudens, maar ook grote gezinnen. Het wekelijks aantal te voeden monden is met 360 dus veel groter. Daarnaast schatten we dat er nog zo’n tachtig huishoudens in onze regio zijn die zich onder de radar bevinden van onze voedselbank. Die mensen moeten we ook bereiken.”

Publiciteit

Publiciteit is één van de middelen om dat te doen. Hiervoor heeft Voedselbank Gorinchem recent Maureen Bol aangetrokken, die zich op de PR gaat storten. Net als alle andere zestig vrijwilligers zet zij zich belangeloos in:  “Publiciteit is belangrijk. Niet alleen om het publiek duidelijk te maken dat armoede in Nederland, maar ook hier in Gorinchem écht een probleem is, maar ook om sponsoren te prikkelen. We zijn immers afhankelijk van giften en donaties van producten. We organiseren zelf ook acties. Binnenkort starten we met een speciale bonnenactie. In de supermarkt komen waardebonnen te hangen die per stuk een waarde vertegenwoordigen van 2,50 of 5,00  euro. Deze bonnen reken je af bij de kassa. We bouwen hiermee een tegoed op bij de supermarkt, waarmee we op termijn bij diezelfde supermarkt voedsel kopen. Voedsel waar de voedselbank op een specifiek moment een tekort aan heeft bijvoorbeeld. Een win-winsituatie. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Daarnaast proberen we via onze social-mediakanalen zoveel mogelijk mensen te bereiken. Binnenkort starten we ook met Instagram. De drempel naar de voedselbank moet lager worden.”

Bestrijding armoede en voedselverspilling

Peter Verschoor: “Het doel van die aandacht is om geld en producten in te zamelen om de primaire doelstelling van de Voedselbank – het bestrijden van (verborgen) armoede – te kunnen bekostigen. Daarnaast heeft de Voedselbank als doelstelling ‘het voorkomen van het verspillen van voedsel’. Die publiciteit heeft ook MSQ bereikt. MSQ heeft onlangs een donatie gedaan. Voedselbank Gorinchem ontvangt ook van andere bedrijven donaties, maar ook van particulieren, kerken, Rotary Clubs en scholen. Dat moeten er nog meer worden. Voedsel krijgen we van bakkerijen, supermarkten en soms van de toeleveranciers van de supermarkten. Het is niet zo dat we met een boodschappenlijst de supermarkt binnenstappen en zeggen: ‘Dit willen we’. We zijn afhankelijk van wat de supermarkt zelf niet meer verkoopt en overheeft. Daar zijn we elke keer weer dankbaar voor. We hebben een uitstekende relatie met de supermarkten.”

‘Het kan iedereen overkomen’

“Voedselgiften van de supermarkten zijn keihard nodig”, weet Hans de Kuiper, penningmeester van Voedselbank Gorinchem. Hans is tevens verantwoordelijk voor de voedselveiligheid en facilitaire zaken. “De situatie is vaak zeer schrijnend. Mensen komen soms ongevraagd in een situatie van armoede terecht. Door scheiding bijvoorbeeld of doordat ze als zelfstandige niet opgewassen waren tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. Het kan in theorie iedereen overkomen. Je ziet het ook aan de diversiteit van onze klanten. Er komen hier hele jonge moeders, mannen, vrouwen, jong en oud, allochtonen, autochtonen. Mensen hebben soms gewoon domme pech. We zien dat in onze contacten met woningcorporatie Poort6 en Avres, dat zich onder meer bezighoudt met schuldhulpverlening ook terug. Deze instanties merken het vaak als eerste mensen in de problemen raken, doordat ze bijvoorbeeld de huur niet kunnen betalen. Poort6 schakelt voor deze mensen een budgetcoach in. Als hieruit blijkt dat de financiële problemen zo groot zijn dat ze op of onder het absolute minimum zitten, dan worden ze in overleg naar ons doorverwezen. Deze mensen zijn er vaak emotioneel niet best aan toe. Het is niet zo dat wij dan vragen om hun hele financiële hebben en houwen op tafel te leggen. Daarvan heeft de budgetcoach van Poort6 al een betrouwbaar beeld. We laten de mensen eerst even tot rust komen voordat ze voor een intakegesprek langs komen.”

Schaamte

En dat is volgens Peter Verschoor zeker geen vanzelfsprekendheid dat dit ook gebeurt: “Schaamte speelt een grote rol. Dat merken we meer en meer. Zeker ook bij ondernemers voor wie er geen vuiltje aan de lucht was vóór coronatijd, maar nu van ellende niet weten hoe ze eten op tafel moeten krijgen. We weten ook dat er veel armoede onder de radar zit. Voor veel mensen is het erg moeilijk om die schaamte te overwinnen. Lukt dat uiteindelijk, dan blijkt dat ze blij zijn dat ze tóch die stap richting Voedselbank hebben gezet. We moeten op termijn rekening houden met een stijging van 50% van het aantal klanten. Enerzijds door de economische gevolgen van de coronacrisis en anderzijds doordat we ons ervoor inspannen om de mensen die onder de radar zijn proberen te benaderen. Dan kun je verwachten dat er meer klanten zich zullen aanmelden. Dat betekent ook dat de financiële druk op onze organisatie groter wordt.”

Verlagen exploitatiekosten

Hans vult aan: “We zijn daarom ook druk bezig om de exploitatiekosten van ons pand te verlagen. De energiekosten zijn hoog. We hebben een koelcel, een vriescel, verlichting, verwarming. Binnenkort worden er zonnepanelen op ons dak geplaatst. De aanschaf van de zonnepanelen is voor een aanzienlijk deel gesponsord. We moeten op alle fronten veel werk verrichten om uiteindelijk onze klanten elke week weer van voedselpakketten te kunnen voorzien. Ook in de exploitatiesfeer.”

Mensen zoals Maureen, Peter en Hans en ook alle andere vrijwilligers bij Voedselbank Gorinchem zijn onmisbaar. Dat er heel veel inspanning moet worden verricht om het bedrijf draaiende te houden is voor de buitenstaander vaak niet zichtbaar. De coronacrisis maakt het er bovendien allemaal niet makkelijker op. Klanten konden niet meer winkelen in het magazijn van de Voedselbank, waardoor de Voedselbank weer zelf pakketten moest samenstellen. Zonder de welwillendheid van supermarkten, bakkers en de financiële steun van particulieren en talloze organisaties kan Voedselbank Gorinchem niet die hulp geven aan mensen die in armoede leven. Op www.voedselbankgorinchem.nl is nog veel meer informatie te vinden. Ook hoe je als particulier een donatie kunt doen. Voedselbank Gorinchem kan elke steun gebruiken in haar strijd tegen armoede én voedselverspilling!

 

Doneer!

Ook jij kunt ertoe bijdragen dat Voedselbank Gorinchem armoede in de regio kan blijven bestrijden en voedselverspilling kan blijven tegengaan. Door een donatie te doen. Dat kan heel eenvoudig door op deze link te klikken.