Wie zijn de vrijwilligers achter de Voedselbank?

april 29, 2021

MSQ steunt Voedselbank Gorinchem. Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in om de armoede in de regio te bestrijden en voedselverspilling tegen te gaan. In dit artikel komen enkele van die vrijwilligers aan het woord. Hun werk draagt ertoe bij dat inmiddels 130 huishoudens in de regio dagelijks fatsoenlijk te eten hebben. Daaronder bevinden zich ook kinderen.

Voedselbank Gorinchem draait op zo’n zestig vrijwilligers. Twee daarvan zijn Cora Meijer en Arie Putters, die in een team van vier de intakegesprekken voeren met potentiële nieuwe klanten. Cora Meijer: “Voor veel mensen is de drempel hoog om bij ons aan te kloppen. De schaamte ten opzichte van hun omgeving is vaak groot. Niemand wil natuurlijk afhankelijk zijn van de Voedselbank. Klanten moeten immers hun financiële situatie open en bloot op tafel leggen. Dat is moeilijk. Voor hen, maar ook voor ons. Soms moet je ook mensen afwijzen, die bijvoorbeeld meer leefgeld per maand overhouden dan de door Voedselbank Nederland voorgeschreven normbedragen die we hiervoor hanteren. Dat zijn niet altijd leuke gesprekken natuurlijk. Het zijn overigens niet alleen de sociaal minder sterken die hier komen. Ook zelfstandigen die een prima inkomen hadden, zien we hier. Van de bontjas naar de Voedselbank. Het is soms een kleine stap…”

Soms maatwerk

“We doen de intakegesprekken altijd met twee mensen. Ook om te kunnen verifiëren dat wat gezegd is ook daadwerkelijk klopt”, zegt Arie Putters. “Het is niet altijd zo dat we exact de voorgeschreven normbedragen hanteren. We houden wel een marge aan. Soms zijn de verhalen en omstandigheden namelijk dusdanig schrijnend, dat er naar een alternatieve oplossing gezocht moét worden. Dan treden we in overleg met het bestuur en kijken we wat we kunnen doen. We zorgen dan voor maatwerk. Door bijvoorbeeld een korte periode deze mensen van voedselpakketten te voorzien, zodat ze net voldoende ruimte krijgen om uit het dal te klimmen en zelfstandig weer verder kunnen.”

Op de vraag wat Cora en Arie beweegt om als vrijwilliger bij de Voedselbank aan de slag te gaan, geven beiden aan dat ‘het helpen van anderen’ de belangrijkste drijfveer is. Cora: “Ik ben altijd klantenservicemedewerker geweest bij VGZ. Ik vind het prima om ook voedselpakketten samen te stellen hoor, maar het voeren van intakegesprekken past meer bij mijn ervaring. Het geeft voldoening als je ook aan de poort mensen helpen kunt. Vanuit een betrokken en serieuze houding. Het is weliswaar vrijwilligerswerk, maar niet vrijblijvend.”

Arie, die ruim twee maanden actief is als vrijwilliger, is gestopt met werken en ging al snel op zoek naar een plek waar hij een zinvolle bijdrage kon leveren: “Ik kende penningmeester Hans de Kuiper en via hem ben ik hier terechtgekomen. Het is mooi werk, zeker als je je medemens op weg kunt helpen. Bovendien is de samenwerking onderling erg leuk. Ondanks dat we te maken hebben met soms ellendige en pijnlijke verhalen. Er wordt ook gelachen.”

 

Cliëntencoördinatie

Frans de Munnik is een van de vrijwilligers die zich bezighoudt met cliëntencoördinatie. Nadat klanten na de intake zijn toegelaten tot de Voedselbank, krijgen ze een pasje, waarmee ze elke donderdag hun voedselpakket kunnen ophalen: “Wij houden onder meer het klantenbestand up to date. Dat doen we eenvoudigweg met behulp van een kaartenbak en stickercode, waarvan de kleur de grootte van het huishouden aangeeft. Groen staat voor een eenpersoonspakket, geel voor de tweepersoonshuishoudens en rood en blauw staan voor de gezinnen. Dan weten de mensen in de winkel precies hoeveel en wat ze moeten inpakken. Het is belangrijk om deze klantkaarten goed bij te houden. Komen mensen twee keer zonder opgave van reden hun pakket niet ophalen, dan stoppen we ermee. We hebben goed overleg met intake, zodat we altijd wel weten wie er op donderdag een pakket komen ophalen. Mensen zijn dan verplicht hun klantenpas te tonen. Deze klantenpas correspondeert met onze klantenkaarten. Zonder klantenpas geen voedselpakket. Daarin zijn we streng. Al staat de minister-president hier aan de balie. Het is al met al een flinke organisatie om alles soepel te laten verlopen. We moeten wel eens een stap terugdoen. Voorheen bezorgden we de pakketten nog wel eens aan huis, maar daar zijn we mee gestopt. De klanten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Dat betekent dat als ze zelf niet kunnen komen, we altijd vragen of er iemand in hun omgeving is die hiervoor beschikbaar is. Vaak is dat niet het geval, omdat de omgeving in veel gevallen niet eens weet van de ellendige situatie. Dan proberen we wel mee te denken natuurlijk, want we laten mensen in principe niet zonder eten zitten.”

Het voert te ver om alle vrijwilligers van Voedselbank Gorinchem aan het woord te laten. Ze zetten zich allemaal belangeloos in voor mensen die in armoede leven. Vaak hebben ze geen keus en is het lot deze mensen ongunstig gezind. Met een donatie aan de Voedselbank Gorinchem help je niet alleen de klanten die er hun voedselpakket komen halen, maar je helpt ook mee al die vrijwilligers te faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te doen!

Doneer!

Ook jij kunt ertoe bijdragen dat Voedselbank Gorinchem armoede in de regio kan blijven bestrijden en voedselverspilling kan blijven tegengaan. Door een donatie te doen. Dat kan heel eenvoudig door op deze link te klikken.